Čitaj mi

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine, sprovodi se u periodu od 16. avgusta do 10. septembra2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija na email adresu afcos.serbia@mfin.gov.rs ili na adresu:

Ministarstvo finansija
Kneza Miloša 20
Beograd

sa naznakom "Za javnu raspravu - Predlog strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine".

Javni poziv
Zaključak
Program javne rasprave
Predlog strategije sa akcionim planom
Obrazac za predloge izmena
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025