Arhiva zakona – ostalo

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS“, br. 44/2021)

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 95/18)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, 116/14 )
Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 44/14 - dr. zakon, 116/14 )
Uputstvo o postupku podnošenja prijava na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanju potvrde o prijemu („Službeni glasnik RS“, br. 53/2013)

Duvan

Zakon o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 93/2012, 108/2013 i 95/2018) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
USKLAĐENI IZNOSI naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 4 od 25. januara 2019. god.)
Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)
Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, br. 65/2016 od 28.7.2016. god.)
Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 8 od 3. februara 2017. god.)
Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RS”, br. 5 od 25. januara 2016. god.)
Zakon o duvanu («Sl.glasnik RS»,br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, 24.12.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o duvanu, 10.12.2012. godine

Javna svojina

Zakon o eksproprijaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 53/1995, 23/2001, 20/2009 I 55/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji, 18.3.2009. godine
Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 (dr. zakon), 108/2016) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o javnoj svojini, 24.11.2011. godine
Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ („Sl. glasnik RS, br. 34/2015)
Zakon o dopunama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ („Sl. glasnik RS, br. 103/2015)

Autorska prava

Zakon o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima, 18.12.2012. godine

Osiguranje

Zakon o izmeni Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RC”, br.119/2012)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o osiguranju, 15.7.2005. godine
Zakon o osiguranju, 21.5.2004. godine

Obavezno osiguranje u saobraćaju

Zakon o izmenama zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, 29.9.2012. godine
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju 15.7.2009. godine

Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – US i 95/2018) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014)
Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, 24.12.2013. godine
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, 24.11.2011. godine
Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 119/12)
Zakon o obimu sredstava opština, gradova iz poreza na zarade i poreza na promet u 2004, mart 2004. godine
Tabela 1.18.2003.
Zakon o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na zarade i porezu na promet u 2003. godini, 18.12.2002. godine
Zakon o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na zarade i porezu na promet u 2002. godini
Zakon o izmeni i dopuni zakona o porezu na promet, 23.7.2004. godine

Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 29/2015 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113 od 17. decembra 2017. god.)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prečišćen tekst utvrdila Uprava za sprečavanje pranja novca („Službeni glasnik RS”, br. 20/09, 72/09, 91/10 i 139/2014
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, 8.12.2010. godine
Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (“Službni glasnik RS”, br. 29/2015)

Igre na sreću

Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 93/2012 – dr. zakon, 30/2018 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 93/2012)

Javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
DINARSKA VREDNOST evropskih pragova („Službeni glasnik RS“, br. 93/2020)
Zakon o javnim nabavkama, 22.12.2008. godine
Zakon o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije, 15.7.2005. godine
Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS“, br. 43/2004)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnim prihodima i javnim rashodima, mart 2004
Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima, 31.03.2001.
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na finansijske transakcije (“Službeni glasnik RS”, broj 43/2004)
Zakon o porezu na finansijske transakcije, 22.04.2003. godine
Zakon o prestanku važenja zakona o porezu na fond zarada, mart 2004. godine
Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje)
Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, 28.11.2008.
Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016)

Zakon o kontroli državne pomoći

Zakon o kontroli državne pomoći, “Službeni glasnik RS”, broj 51 od 14. jula 2009.
Uputstvo za utvrđivanje referentne i diskontne kamatne stope („Službeni glasnik RS“, br. 76 od 4. septembra 2015. god.)
Zakon o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 40/2021)

Slične teme

Arhiva zakona – budzet i javni dug

Arhiva zakona – porezi i doprinosi

Arhiva zakona – takse, akcize, poreski postupak, fiskalne kase, carine