Нацрт закона о контроли државне помоћи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о контроли државне помоћи
Нацрт закона о контроли државне помоћи
Образложење Нацрта закона о контроли државне помоћи
Одлука о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи
Закључак о спровођењу јавне расправе Нацрта закона о контроли државне помоћи

Сличне теме

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о ревизији

Нацрт закона о рачуноводству