Nacrt zakona o kontroli državne pomoći

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli državne pomoći
Nacrt zakona o kontroli državne pomoći
Obrazloženje Nacrta zakona o kontroli državne pomoći
Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o kontroli državne pomoći
Zaključak o sprovođenju javne rasprave Nacrta zakona o kontroli državne pomoći

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025