Nacrt zakona o kontroli državne pomoći

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli državne pomoći
Nacrt zakona o kontroli državne pomoći
Obrazloženje Nacrta zakona o kontroli državne pomoći
Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o kontroli državne pomoći
Zaključak o sprovođenju javne rasprave Nacrta zakona o kontroli državne pomoći

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje  nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici  Srbiji za period 2021 - 2023. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine