Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о финансирању политичких активности
Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм јавне расправе
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности
Образложење
Образац за коментаре

Сличне теме

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о ревизији

Нацрт закона о рачуноводству