Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti
Zaključak Odbora za privredu i finansije
Program javne rasprave
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
Obrazloženje
Obrazac za komentare

Slične teme

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala