Читај ми

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

Заинтересована лица могу да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за дигитализацију путем електронске поште на адресу: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs најкасније до 14. новембра 2022. године, до краја радног времена.

Сличне теме

Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање