Čitaj mi

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zainteresovana lica mogu da dostave eventualne sugestije i primedbe Sektoru za digitalizaciju putem elektronske pošte na adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do kraja radnog vremena.

Slične teme

Nacrt zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Nacrt zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje