Нацрт Закона о алтернативним инвестиционим фондовима

Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм јавне расправе
Нацрт Закона о алтернативним инвестиционим фондовима
Образложење
Образац за коментаре
Извештај о спроведеној јавној расправи
Коментари и сугестије

Сличне теме

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о ревизији

Нацрт закона о рачуноводству