Nacrt Zakona o alternativnim investicionim fondovima

Zaključak Odbora za privredu i finansije
Program javne rasprave
Nacrt Zakona o alternativnim investicionim fondovima
Obrazloženje
Obrazac za komentare
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi
Komentari i sugestije

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje  nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici  Srbiji za period 2021 - 2023. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine