Читај ми

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Министарствo финансија обавештава јавност да ће у периоду од 10. априла до 3. маја 2023. године спроводити јавну расправу о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара (у даљем тексту: Нацрт закона).

Јавна расправа о Нацрту закона биће организована у форми презентације и расправе о Нацрту закона која ће се одржати 21. априла у Новом Саду, сала РПК Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 10 са почетком у 11 часова и 26. априла у Београду, Сала ПКС, Ресавска 15, са почетком у 11 часова. 

Министарство финансија позива све заинтересоване учеснике да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs или писaним путем на адресу: Министарство финансија, Сектор за фискални систем, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – накнаде за коришћење јавних добара”.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, у садржају наведеном на обрасцу.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара
Закључак Одбора за привреду и финансије о спровођењу јавне расправе и Програм јавне расправе
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, са Образложењем и одредбама које се мењају
Образац за примедбе, предлоге и сугестије
Извештај о спроведеној јавној расправи

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту закона о финансирању политичких активности

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту закона о финансирању политичких активности