Čitaj mi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Ministarstvo finansija obaveštava javnost da će u periodu od 10. aprila do 3. maja 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće organizovana u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona koja će se održati 21. aprila u Novom Sadu, sala RPK Novi Sad, ul. Narodnog fronta br. 10 sa početkom u 11 časova i 26. aprila u Beogradu, Sala PKS, Resavska 15, sa početkom u 11 časova. 

Ministarstvo finansija poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – naknade za korišćenje javnih dobara”.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, u sadržaju navedenom na obrascu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
Zaključak Odbora za privredu i finansije o sprovođenju javne rasprave i Program javne rasprave
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, sa Obrazloženjem i odredbama koje se menjaju
Obrazac za primedbe, predloge i sugestije
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti