Čitaj mi

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Primedbe, predlozi i sugestije mogu da se dostave putem elektronske pošte na adresu: budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs najkasnije do 29. septembra 2021. godine do 15.30 sati. 

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji
Nacrt Zakona o budzetskoj inspekciji
Obrazac za konsultacije
Izveštaj o sprovedenim konsultacijama

Slične teme

Predlog uredbe o kapitalnim projektima

Predlog uredbe o kapitalnim projektima

Javne konsultacije za Nacrt plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP)

Javne konsultacije za Nacrt plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP) za projekat Unapređenja upravljanja javnim finansijama u cilju efikasnijih javnih usluga i bržeg "zelenog" ekonomskog rasta

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.