Arhiva zakona – finansijski sistem

Računovodstvo

Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
ZAKON O RAČUNOVODSTVU
Zakon o računovodstvu i reviziji 03.02.2010. godine
Zakon o računovodstvu i reviziji 25.5.2006. godine
Zakon o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 153/2020)

Revizija

Zakon o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o reviziji
Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije
Zahtev za izdavanje licence za obavljanje revizije, sa potvrdom
Zahtev za produženje licence za obavljanje revizije

Preuzimanje akcionarskih društava

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik RS”, br. 107/2009)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011)

Osiguranje depozita

Zakon o osiguranju depozita („Sl. glasnik RS“, br. 14/2015 i 51/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 14/2015)
Zakon o osiguranju depozita - prečišćen tekst, 18.2.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona osiguranju depozita, 22.12.2008. godine
Zakon o osiguranju depozita, 15.7.2005. godine
Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 14/2015)
Zakon o Agenciji za osiguranje depozita - prečišćen tekst, 18.2.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za osiguranje depozita, 22.12.2008. godine
Zakon o agenciji za osiguranje depozita, 15.7.2005. godine

Banke i društva za osiguranje

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015 i 44/2018 - dr. zakon) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje - prečišćen tekst, 18.2.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, 22.12.2008. godine
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, 15.7.2005. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, 18.7.2003. godine
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 14/2015)

Tržište kapitala

Zakon o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ptržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015)
Zakon o dopuni zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, 21.5.2004. godine
Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, 25.5.2006. godine

Investicioni fondovi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, 2.11.2011. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o investicionim fondovima, 27.1.2009. godine
Zakon o investicionim fondovima, 25.5.2006. godine

Dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, 2.11.2011. godine
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011)
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, 29.9.2005. godine

Garancijski fond

Zakon o izmenama zakona o garancijskom fondu, 15.7.2005. godine

Devizno poslovanje

Zakon o deviznom poslovanju, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, 18.12.2012. godine
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, 15.7.2005. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskom lizingu, 15.7.2005. godine
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, sa izmenama i dopunama
Zakon o faktoringu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019 i 44/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, sa izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015)
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 3/2022 i 20/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Arhiva zakona – budzet i javni dug

Arhiva zakona – porezi i doprinosi