Читај ми

Раднa верзијa Закона о изменама и допунама Закона о фискализацији

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем Министарства финансија путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до уторка, 14. септембра 2021. године, до 15.30 сати.

Јавни позив
Раднa верзијa Закона о изменама и допунама Закона о фискализацији
Образац за консултације

Сличне теме

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији