Čitaj mi

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem Ministarstva finansija putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do utorka, 14. septembra 2021. godine, do 15.30 sati.

Javni poziv
Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
Obrazac za konsultacije

Slične teme

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Propisi u pripremi