Нацрт закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи

pdf

Закључак Одбора за привреду и финансије

Прог

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/javne%20rasprave/2019/Program%20Javne%20rasprave%20o%20Nacrtu%20zakona%20o%20otvorenim%20investicionim%20fondovima%20sa%20javnom%20ponudom.pdf

Нацр

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/javne%20rasprave/2019/Nacrt%20zakona%20o%20otvorenim%20investicionim%20fondovima%20sa%20javnom%20ponudom.pdf

Обра

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/javne%20rasprave/2019/Obrazlozenje%20Nacrta%20zakona%20o%20otvorenim%20investicionim%20fondovima%20sa%20javnom%20ponudom.pdf

Обра

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/javne%20rasprave/2019/Obrazac%20za%20komentare%20-%20Nacrt%20zakona%20o%20otvorenim%20investicionim%20fondovima%20sa%20javnom%20ponudom.doc