Nacrt zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Извештај о спроведеној јавној расправи
Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм Јавне расправе о Нацрту закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Образложење Нацрта закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Образац за коментаре - Нацрт закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

Nacrt zakona o reviziji

Nacrt zakona o računovodstvu