Нацрт закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

Извештај о спроведеној јавној расправи
Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм Јавне расправе о Нацрту закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Образложење Нацрта закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Образац за коментаре - Нацрт закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

Сличне теме

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о ревизији

Нацрт закона о рачуноводству