Читај ми

Нацрт извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за 2020. годину

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило нацрт Извештаја о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2020. године. 

Након усаглашавања са коментарима свих заинтересованих страна, које је могуће доставити електронским путем на адресу pfmdijalog@mfin.gov.rs до 24.05.2021. године, документ ће бити усвојен на седници Владе Републике Србије.

Mинистарство финансија, у складу са Законом о планском систему РС („Службени гласник РС“, бр. 30/18), обавештава јавност да ће се састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама одржати 20. маја 2021. године, онлајн путем.

На састанку ће бити представљен Извештај о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама за 2020. годину, као и нацрт новог Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године.

Линк за састанак је могуће добити пријавом за учешће на састанку, путем електронске адресе pfmdijalog@mfin.gov.rs  

Нацрт извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за 2020. годину

Сличне теме

Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању