Читај ми

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, децембар 2008. године

На основу члана 14. став 1. тачка 1) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. закон, 66/05, 101/05-др. закон, 62/06-др. закон и 85/06),

Влада усваја ревидирани

М Е М О Р А Н Д У М

О БУЏЕТУ И ЕКОНОМСКОЈ И ФИСКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗА 2009.

ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2010. И 2011. ГОДИНУ

I. РЕВИДИРАНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО

2011. ГОДИНЕ

Влада Републике Србије усвојила је 2. октобра 2008. године ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за период 2009-2011. годинe у складу са Законом о буџетском систему. Међутим, глобалне економске прилике су значајно погоршане у последњих месец дана са јаким последицама по економију Србије. Наиме, сада се предвиђа да ће светска економија порасти скромних 2,2% у 2009. години у односу на месец дана раније пројектованих 3%. Очекује се да пад економске активности (БДП-а) у развијеним економијама (САД, ЕУ, Јапан) и скромнији раст код земаља у развоју нарочито код земаља региона тј. централне и источне Европе. Имајући у виду овако брзо измењене глобалне процене неопходно је било усагласити раније усвојене економске пројекције и политике из Меморандума о буџету са новим околностима.

Преузмите цео документ:

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, децембар 2008. године

Сличне теме

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 5. јул 2007. године

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 18. октобар 2007. године

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009 годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, мај 2008. године