Јавна расправа о Нацрту закона о играма на срећу

Извештај о спроведеној јавној расправи
Позив за учешће у јавној расправи
Нацрт закона о играма на срећу
Образложење
Образац за примедбе
Закључак
Закључак о измени закључка
Програм јавне расправе
Програм о изменама програма јавне расправе

Сличне теме

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о ревизији

Нацрт закона о рачуноводству