Javna rasprava o Nacrtu zakona o igrama na sreću

Извештај о спроведеној јавној расправи
Позив за учешће у јавној расправи
Нацрт закона о играма на срећу
Образложење
Образац за примедбе
Закључак
Закључак о измени закључка
Програм јавне расправе
Програм о изменама програма јавне расправе

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

Nacrt zakona o reviziji

Nacrt zakona o računovodstvu