Читај ми

Именовани чланови Савета за борбу против корупције

На седници Владе Републике Србије одржаној 6. децембра 2001. године именовани су чланови Савета за борбу прортив корупције и представник Владе Републике Србије у Антикорупцијској иницијативи Пакта за стабилност Југоисточне Европе. Чланови савета Владе Републике Србије за борбу против корупције су: Слободан Бељански, председник Адвокатске коморе Војводине, Загорка Голубовић, научни саветник у Институту за филозофију и друштвену теорију, Миомир Миша Бркић, новинар, Мирјана Васовић, ванредни професор Факултета политичких наука, Владимир Гоати, научни саветник у Инстуту друштвених наука, Предраг Јовановић, председник невладине организације „Транспаренцy Интернатионал“, Војин Димитријевић, директор Београдског центра за људска права, Никола Милошевић, академик, Александар Ћурчић, адвокат, Иван Лалић, драмски писац, Чедомир Чупић, професор Факултета политичких наука, Мирослав Милићевић, професор Медицинског факултета и Стефано Санино, шеф мисије ОЕБС у СРЈ.

За представника Владе Републике Србије у Антикорупцијској иницијативи Пакта за стабилност Југоисточне Европе изабрана је Александра Дрецун, секретар Министарства финансија и економије Републике Србије. Улога новоформираног Савета за борбу против корупције је да прати и анализира појаву корупције, помаже Влади у изради стратегије за борбу против корупције и прати њено спровођење, разматра предлоге Владе у домену борбе против корупције и даје стручну оцену, указује надлежним државним органима на мере које је потребно предузети ради превенције и сузбијања корупције, координира рад експертских група на припремању и усклађивању регулативе са међународним стандардима у борби против корупције, прати рад југословенских и међународних институција, организација и удружења у области борбе против корупције и подстиче подизање свести грађана о присутности корупције. Рад Савета је јаван. Савет може да тражи писмена и усмена обавештења од службеника државне управе. Савет редовно обавештава јавност о свом раду и даје оцену рада Владе на сузбијању корупције. Савет подноси извештај о свом раду Влади Републике Србије. Антикорупцијска иницијатива Пакта за стабилност Југоисточне Европе усвојена је у Сарајеву 2000. године, а приступили су јој Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Румунија, Србија и Црна Гора. Ова иницијатива има мултидициплинарни приступ борби против корупције и бави се питањима као што су усвајање и имплементација међународних антикорупцијских инструмената, унапређењем функционисања државне управе, јачањем владавине права, промоцијом транспарентности и интегритета пословних активности и развојем активног граданског друштва. 

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза