Čitaj mi

Imenovani članovi Saveta za borbu protiv korupcije

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 6. decembra 2001. godine imenovani su članovi Saveta za borbu prortiv korupcije i predstavnik Vlade Republike Srbije u Antikorupcijskoj inicijativi Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope. Članovi saveta Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije su: Slobodan Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine, Zagorka Golubović, naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Miomir Miša Brkić, novinar, Mirjana Vasović, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka, Vladimir Goati, naučni savetnik u Instutu društvenih nauka, Predrag Jovanović, predsednik nevladine organizacije „Transparency International“, Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, Nikola Milošević, akademik, Aleksandar Ćurčić, advokat, Ivan Lalić, dramski pisac, Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka, Miroslav Milićević, profesor Medicinskog fakulteta i Stefano Sanino, šef misije OEBS u SRJ.

Za predstavnika Vlade Republike Srbije u Antikorupcijskoj inicijativi Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope izabrana je Aleksandra Drecun, sekretar Ministarstva finansija i ekonomije Republike Srbije. Uloga novoformiranog Saveta za borbu protiv korupcije je da prati i analizira pojavu korupcije, pomaže Vladi u izradi strategije za borbu protiv korupcije i prati njeno sprovođenje, razmatra predloge Vlade u domenu borbe protiv korupcije i daje stručnu ocenu, ukazuje nadležnim državnim organima na mere koje je potrebno preduzeti radi prevencije i suzbijanja korupcije, koordinira rad ekspertskih grupa na pripremanju i usklađivanju regulative sa međunarodnim standardima u borbi protiv korupcije, prati rad jugoslovenskih i međunarodnih institucija, organizacija i udruženja u oblasti borbe protiv korupcije i podstiče podizanje svesti građana o prisutnosti korupcije. Rad Saveta je javan. Savet može da traži pismena i usmena obaveštenja od službenika državne uprave. Savet redovno obaveštava javnost o svom radu i daje ocenu rada Vlade na suzbijanju korupcije. Savet podnosi izveštaj o svom radu Vladi Republike Srbije. Antikorupcijska inicijativa Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope usvojena je u Sarajevu 2000. godine, a pristupili su joj Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora. Ova inicijativa ima multidiciplinarni pristup borbi protiv korupcije i bavi se pitanjima kao što su usvajanje i implementacija međunarodnih antikorupcijskih instrumenata, unapređenjem funkcionisanja državne uprave, jačanjem vladavine prava, promocijom transparentnosti i integriteta poslovnih aktivnosti i razvojem aktivnog gradanskog društva. 

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE