Uputstvo za pripremu Odluke o budzetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budzetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2021. godinu

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu