Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Преглед броја запослених и средства за плате за 2021. годину

Сличне теме

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину