Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2022. godinu

Slične teme

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu