Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu