Čitaj mi

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009 godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu, maj 2008. godine

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 1) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada usvaja

M E M O R A N D U M

O BUDžETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA 2009. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2010. I 2011. GODINU

I. MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2009. DO 2011. GODINE

1. Makroekonomska kretanja u periodu 2005-2007. godine

Uvod. Republika Srbija u periodu 2005-2007. godine ostvarila je dinamičan privredni rast, visok rast izvoza, značajan priliv stranih direktnih investicija, poboljšanje efikasnosti privrede, rast finansijskog sektora, visok rast deviznih rezervi. Pozitivne makroekonomske rezultate pratili su visok nivo inflacije, kao i spoljnotrgovinskog deficita i deficita tekućeg računa, porast zarada iznad rasta produktivnosti, rast i veliki obim javne potrošnje i visok nivo nezaposlenosti.

Najvažniji pozitivni rezultati u periodu 2005-2007. godine su rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) prosečno godišnje po stopi od 6,5% i smanjenje stope nezaposlenosti sa 21,6% u 2006. godini na 18,8% u 2007. godini. Osim toga, u navedenom trogodišnjem periodu ostvaren je značajan neto priliv stranih direktnih investicija od 6,2 mlrd evra, povećanje deviznih rezervi koje su krajem 2007. godine dostigle 10,9 mlrd evra i povećanje devizne štednje stanovništva koja je krajem 2007. godine iznosila 4,9 mlrd evra.

Značajni rezultati u oblasti privrede u periodu 2005-2007. godine praćeni su povećanjem unutrašnjih i spoljnih neravnoteža. Inflacija je u 2007. godini povećana na 10,1%, dok je deficit robnih transakcija dostigao 21,5% BDP, a deficit tekućih transakcija 17,5% BDP, odnosno korigovani deficit tekućih transakcija 13,7% BDP.

Makroekonomska kretanja u ovoj tački se prikazuju u trogodišnjoj retrospektivi (2005-2007. godine) zbog nove korekcije BDP od strane Republičkog zavoda za statistiku, kao i fiskalna kretanja u tački 1. poglavlja II. Fiskalni okvir za period od 2009. do 2011. godine zbog korekcije fiskalnih agregata na bazi primene GFS metodologije. Na ovim metodološkim i analitičkim osnovama utvrđen je makroekonomski okvir u poglavlju I i fiskalni okvir u poglavlju II za period 2008-2011. godine.

Preuzmite ceo dokument:

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009 godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu, maj 2008. godine

Slične teme

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu, 5. jul 2007. godine

Revidirani memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu, 18. oktobar 2007. godine

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu, decembar 2008. godine