Организационе јединице

Секретаријат
Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције
Сектор буџета
Сектор за фискални систем
Сектор за царински систем и политику
Сектор за финансијски систем
Сектор – Централна јединица за хармонизацију
Сектор за управљање средствима Европске уније
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Сектор за имовинско-правне послове