Читај ми

Сектор за царински систем и политику

Снежана Карановић – помоћник министра


Tел: +381 11 364 27 61,
+381 11 364 27 62
Факс: +381 11 364 27 63


Сектор за царински систем и политику обавља нормативне и студијско - аналитичке послове који се односе на царински систем; царинску тарифу; мере ванцаринске заштите; оснивање и рад слободних зона; анализу, праћење и усаглашавање царинског система и политике са стандардима међународних организација и правним тековинама ЕУ; праћење међународних споразума и конвенција из ових области; сарадњу са надлежним међународним институцијама и организацијама; студијско - аналитички послови у оквиру преговарачке групе за припрему и преговоре за преговарачко поглавље 29 – Царинска унија и праћење спровођења обавеза Сектора у процесу ЕУ интеграција; надзор над радом царинских органа (законитост и сврсисходност рада); као и друге послове у овој области.


У Сектору за царински систем и политику обављају се послови у оквиру следећих унутрашњих јединица:


1. Одељење за царински систем
2. Одељење за царинску политикуa

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета