Читај ми

Сектор за управљање средствима Европске уније

Јована Здравковић - помоћник министра
Тел: : +381 11 765 2308

Сектор за управљање средствима Европске уније обавља послове финансијског управљања, контроле и рачуноводства и извештавања у оквиру система за управљање средствима Европске уније, као и успостављања, надзора и унапређења система за управљање средствима Европске уније, у складу са прописима и споразумима који се односе на спровођење финансијске помоћи Европске заједнице Републици Србији, као учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

  У Сектору за управљање средствима Европске уније обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније, и
2. Одељењe за национални фонд за управљање средствима Европске уније

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета