Зajeднo лaкшe крoз кризу: Пaкeт мeрa зa фискaлну кoнсoлидaциjу

Влада Србије усвојила је на данашњој седници први пакет мера за стабилизацију јавних финансија. Србија је данас у изузетно тешкој финансијској ситуацији. За покривање буџетског дефицита и отплату јавног дуга ове године потребно је рекордних 4,4 милијарди евра, а само за плаћање камата троши се три пута више у односу на комплетан аграрни буџет.

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да је мерама предвиђено обарање консолидованог буџетског дефицита са садашњих 7,1 одсто на 6,7 одсто до краја године.

“Буџетски дефицит ће бити оборен на 4 одсто БДП-а следеће године”, рекао је Динкић.

Министар Динкић је истакао да би одлагање фискалне консолидације увело Србију за годину-две близу грчком сценарију.

Он је данас са премијером Србије Ивицом Дачићем представио Програм за заустављање кризе, који осим обарања дефицита, значи и смањење брзине раста јавног дуга који ће по инерцији расти и у наредном периоду да би се зауставио 2014. године, а мере предвиђају и укидање 130 парафискалних намета, које ће растеретити привреду Србије.

Изменама 12 закона које је Влада данас усвојила, биће заустављен вртоглави раст буџетског дефицита и прикочен раст јавног дуга. Програм фискалне консолидације подразумева радикално обарање буџетског дефицита са садашњих рекордних 7,1% БДП-а
(235 милијарди динара) на прихватљивих 4% БДП-а у следећој години. Примена програма треба да донесе уштеде од 26 милијарди динара у последњем кварталу ове године и 120 милијарди динара (око милијарду евра) у наредној години.

Предложене мере су ригорозне у погледу елиминисања непотребних трошкова државе и смањивања бирократије, али су и социјално одговорне у погледу заштите најугроженијих слојева становништва. Програмом се значајно растерећују занатлије, мала и средња предузећа, у којима данас ради око милион људи. Истовремено, ребалансом буџета обезбеђена су значајна средства за подршку пољопривреди, привреди и за социјалну заштиту најугроженијих слојева становништва.

Уводи се ред у јавне финансије. Изменама закона о буџетском систему, забрањује се постојећа пракса да се грађанима и привреди уводе порези и дажбине од стране различитих државних институција, чиме је створен хаос у пореском систему.

“Од сада ће само Министарство финансија бити у прилици да регулише порезе, таксе, намете, а свим осталим институцијама се то стриктно забрањује. На томе се не заустављамо: укидамо 130 парафискалних намета која су у прошлости уведена актима различитих државних и локалних органа чиме ћемо највише растеретити предузетнике“, казао је министар Динкић.

Укидањем тих 130 парафискалних намета, порески систем постаје једноставан и предвидив. На пример, већ од 1. октобра, 300.000 предузетника и власника малих предузећа више неће морати да плаћа фирмарине и таксе за истицање рекламе, што ће им у условима кризе донети уштеду и до 200.000 динара годишње. Укида се шумарина коју су до сада морала да плаћају сва предузећа на укупан приход који остваре, независно од тога да ли њихова делатност има икакве везе са заштитом шума. Укидају се и бројне таксе које су до сада плаћали пољопривредници. Укидају се или смањују накнаде различитих државних агенција, комисија и других државних институција и максимално упрошћава њихово администрирање, а уводи се и правило да убудуће не може бити наплаћена такса уколико неки државни орган тражи документ који издаје други државни орган. Сви ценовници и тарифе различитих републичких и локалних институција биће детаљно прочешљани од стране Министарства финансија и привреде и по потреби ревидирани најкасније до краја првог квартала следеће године. Грађани ће већ од 1. октобра имати мање трошкове за регистрацију аутомобила, која ће у неким градовима бити и скоро 4.000 динара јефтинија, због укидања неколико републичких и смањивањем локалних такси. Регистрација возила биће једноставнија и плаћаће се само једном уплатницом, у односу на садашњих 12. Поред већ укинутих фискалних каса за занатлије, Влада Србије донела је одлуку да се казнене одредбе за затварање фирми због неиздавања фискалних рачуна замене примереним новчаним казнама.

„Грађани Србије треба као и сви у свету да регистрацију плаћају једном уплатницом. Сада имате ситуацију да жене на шалтерима по 20 минута обрађују један предмет, онда грађани плаћају разне агенције да им то завршавају… Ми не желимо да људи троше паре, већ да свој посао заврше са једном уплатницом“, објасио је Динкић.

Укидају се сопствени приходи свих директних буџетских корисника (осим судства). То ће омогућити да се државни новац боље контролише и рационалније користи, чиме ће се остварити уштеде од 3 милијарди динара у последњем кварталу и 20 милијарди динара у наредној години.

По основу новог Закона о утвђивању максималне зараде у јавном сектору, биће направљене значајне уштеде смањивањем превисоких плата у агенцијама и јавним предузећима, тј. усклађивањем са постојећим нивом плата у државној управи,
где највиша плата данас не може бити већа од 162.000 динара без минулог рада. Одређене уштеде биће постигнуте и укидањем непотребних агенција, управа, дирекција и фондова, чије се надлежности поклапају са пословима које већ обављају министарства.

Влада намерава да заштити слојеве становништва којима је најтеже у овој кризи. Неће бити замрзавања плата и пензија, али њихов раст у наредном периоду мора бити ограничен, тј. усклађен са реалним могућностима буџета. То значи да ће плате у јавном сектору и пензије моћи да се повећају 2% у октобру и 2% у априлу следеће године, да би се од октобра следеће године њихова индексација наставила у складу са фискалним правилима. За преко пола милиона најугроженијих пензионера, чија су месечна примања испод 15.000 динара, Влада је обезбедила посебну помоћ у износу од по 16.000 динара годишње, чија ће прва рата бити исплаћена већ током следеће недеље.

Да би се смањио буџетски дефицит и ставио под контролу растући јавни дуг, како би се и убудуће гарантовала редовна исплата плата и пензија из буџета, било је неизбежно и умерено повећање неких пореза на потрошњу. Општа стопа ПДВ-а биће повећана од октобра са 18% на 20%, али се за мала и средња предузећа од 1. јануара
уводи могућност да ПДВ плате тек када робу наплате. Ту могућност моћи ће да искористе сва предузећа чији је годишњи промет до 50 милиона динара, а то је случај са око 86% свих данашњих ПДВ обвезника. Истовремено, цензус за обавезан улазак у ПДВ систем се подиже са садашњих 4 на 8 милиона динара, што ће бројним малим предузетницима омогућити да бирају измедју ПДВ система или паушалног опорезивања. Изменама закона се предвиђа и повећање износа ПДВ-а који се враћа пољопривредницима, са садашњих 5% на 8%, при чему се уводи обавеза да се новац уплаћује директно на рачун пољопривредника, како би се избегла данашња пракса да корист од те мере имају углавном трговци. Закон садржи и пуно других новина, као што је нпр. и она по којој ће ПДВ у грађевинарству убудуће плаћати инвеститори, а не извођачи радова. По први пут, законом се уводе и пенали за државу уколико касни са повраћајем ПДВ-а привредницима.

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да је у циљу очувања стандарда грађана, задржана снижена стопа ПДВ-а од 8 %
на све животне намирнице (храну).

„ПДВ на све животне намирнице остаје на нивоу од 8 одсто и сви који буду повећавали цене хране, не може им ПДВ бити изговор за тај потез“, оценио је Динкић.

При промени акциза на дизел гориво, такође се водило рачуна да се кроз систем рефакције не повећава акциза на гориво за јавни превоз и транспорт (укључујући и таксисте и камионџије), како би се стабилизовала његова цена. Акциза на безоловни бензин остала је такође непромењена. Повећане су акцизе на цигарете. Порез на дивиденде и приходе од камата повећан је са садашњих 10% на 15%. Укупан ефекат мера на приходној страни буџета износиће 17 милијарди динара у четвртом кварталу и 56 милијарди динара следеће године.

Списак
накнада које су укинуте изменама и допунама Закона о финансирању
локалне самоуправе и Закона о републичким административним таксама

Списак накнада које су укинуте на седници Владе Републике Србије одржаној 14.9.2012. године

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност

Закон о изменама закона о републичким административним таксама

Закон о изменама и допунама закона о акцизама

Закон о изменама и допунама закона о фискалним касама

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе