Читај ми

Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2016.

Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2016. годину којим су планирани приходи у износу од 997,4 милијарде динара, а расходи 1.119 милијарди заокружено. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 121,8 милијарди динара.

Подсећања ради, планирани фискални дефицит за 2015. годину износио је 191,3 милијарди а до краја ове године према последњим пројекцијама износиће око 100 милијарди динара укључујући старе дугове за гас, војне пензије и субвенције у пољопривреди.

Овај буџет, као и претходни за 2015. годину, добили су подршку Међународног монетарног фонда и представљају кључни део Програма који истовремено решава проблем дефицита али и структурне проблеме који тај дефицит узрокују. Буџет за наредну годину је скројен на основу прогнозе да ће у 2016. години раст БДП-а износити 1,75%, а инфлација 2,8 одсто.

Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 829,5 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 427 милијарди.

Главне уштеде у буџету за наредну годину планиране су на свим елементима расхода.

Влада Србије претходно је усвојила и Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. која претходи изради Нацрта закона о буџету за 2016. годину који ће, како је планирано, бити пред посланицима током овог месеца.

Основни циљеви у наредном средњорочном периоду фокусирани су на наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења што је у складу са договореним аранжманом са Међународним монетарним фондом.

Фокус је и на јачању стабилности и отпорности финансијског сектора, отклањању препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи, наставак реформи јавних предузећа, као и подизање ефикасности јавног сектора.

Влада Србије ће наставити да води одговорну фискалну и економску политику усмерену на креирање стабилног и предвидивог пословног амбијента.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза