Читај ми

Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину

Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. априла 2009. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину . Тим предлогом предвиђени приходи буџета износе 649,3 милијарде динара, расходи 719,8 милијарди и предвиђен дефицит буџета од 70,5 милијарди динара.

На седници је усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара којим се повећава износ пореза за моторна возила преко 2.000 кубика, уводи порез на употребу мобилних телефона по стопи од 10 одсто на основицу износа рачуна, повећава порез на употребу пловних објеката (чамци, бродови и јахте дужине 15 или више метара са моторним погоном, као и пловећа постројења угоститељски објекти) и ваздухоплова и летелица на моторни погон када се користе за сопствени превоз, односно за рекреативне активности.

Влада је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана који доноси повећање пореске основице код прихода од ауторских права и права сродних ауторском праву, повећање основице код опорезивања прихода од капитала по основу дивиденди и удела у добити.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза