Читај ми

Суфицит у буџету Србије 37 милијарди динара

Министар финансија Мирко Цветковић изјавио је данас да је за првих девет месеци ове године буџет Србије остварио суфицит од око 37 милијарди динара. Цветковић је на конференцији за новинаре прецизирао да су порески приходи у буџету износили око 368 милијарди динара, а непорески приходи око 54,6 милијарди. Он је изнео оцену да се повећавају и приходи и расходи државне касе, али при томе расходна страна није толико висока да угрози суфицит буџета.

Министар финансија Мирко Цветковић изјавио је данас да је за првих девет месеци ове године буџет Србије остварио суфицит од око 37 милијарди динара. Цветковић је на конференцији за новинаре прецизирао да су порески приходи у буџету износили око 368 милијарди динара, а непорески приходи око 54,6 милијарди. Он је изнео оцену да се повећавају и приходи и расходи државне касе, али при томе расходна страна није толико висока да угрози суфицит буџета.

У првих девет месеци исплаћено је око 32 милијарде динара за отплату доспелих ануитета иностаног дуга, навео је министар и напоменуо да ће, ако се настави овакав тренд пораста прилива у буџету, моћи да се финансирају не само текући расходи, већ и друге доспеле обавезе. За следећу годину Цветковић је најавио издвајање око 65 милијарди динара или око 800 милиона евра за отплату доспелих обавеза према иностраним повериоцима, као што су Париски клуб и исплата старе девизне штедње.

Министар је такође најавио измене Закона о буџетском систему којима ће бити исправљене системска грешка у финансирању политичких странака. Та грешка се састоји у томе што се у Скупштини Србије дешава да посланици или посланичке групе уложе амандман који мења структуру расхода у одређеном буџету. Цветковић је прецизирао да су услед те грешке у 2006. години политичке странке добиле око 13 одсто више средстава него што је Законом о буџету било предвиђено, а у 2007. за око 0,5 одсто мање него што је буџетом за ову годину било планирано.

Министар Цветковић изјавио је да ће јавна расправа о радној везији Закона о денационализацији почети у наредних два месеца и оценио да ће тај правни акт бити у примени од почетка 2008. Он је објаснио да ће се имовина првобитним власницима враћати у натури тамо где то буде могуће, финансијским обештећењем или, на крају, заменом некретнина. Вредност имовине која треба да се врати првобитним власницима износи око четири милијарде евра. Радна верзија Закона о денационализацији садржи и регулативу о градском грађевинском земљишту и начинима обештећења и закупа.

Цветковић је прецизирао да ће у наредна два месеца бити одржана четири округла стола на којима ће се расправљати о радној верзији Закона о денационализацији. Учесници првог скупа биће "корисници" денационализације и организације које штите њихове интересе, као и невладине организације. Други округли сто биће одржан на тему приватизације грађевинског земљишта, рекао је Цветковић и додао да ће трећи округли сто бити организован са експертима из разних области, а четврти са обвезницима денационализације.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза