Србија после пете фискалне консолидације – Ауторски текст министра финансија Душана Вујовића за <i>Kopaonik business review 2018.</i>

Министар финансија Душан Вујовић, у ауторском тексту за Kopaonik business review 2018, говорио о успеху фискалне консолидације.

У поређењу са претходна четири, пети програм фискалне консолидације је остварио реално и огромно побољшање унутрашњег и спољног дефицита, преокренуо динамику БДП-а на тренд одрживог раста од 3,5 до 4 одсто годишње, значајно смањио незапосленост, подигао ниво страних директних инвестиција, унапредио пословно окружење и позицију Србије на међународним финансијским тржиштима. Још важније је што су тако створени одлични услови за неопходне структурне реформе. Србија је сада спремна да се ухвати укоштац са преосталим изазовима завршавања структурних реформи, достизања инвестиционог рејтинга на међународним финансијским тржиштима и преласка на динамичнију путању одрживог и инклузивног привредног раста.

Први пут за последње четири деценије дошли смо у ситуацију да из јаке макроекономске позиције разматрамо питања незавршених институционалних и структурних реформи без којих на дуги рок није могуће одржати овај ниво фискалне и монетарне стабилности. Још важније, створили смо простор да разговарамо о томе како да на већ оствареним и предстојећим реформама градимо искорак ка још динамичнијем економском расту који ће обезбедити хватање прикључка са Европом и равноправно суделовање свих грађана у подели остварених резултата. Односно прелазак у клуб развијених земаља.

Србија је у потпуности успоставила макроекономску стабилност и изашла из тешке ситуације. Фискални биланс је унапређен, уместо дефицита од 6,6 одсто дошли смо до суфицита од 1,2 одсто БДП-а. Истовремено, после пада од 3,7 одсто у трећем кварталу 2014. БДП креће узлазном путањом И ове године очекује се раст већи од 3,5 одсто, а наредних година четири одсто. До краја ове године удео спољног дуга у БДП-у спустиће се испод линије од 60 одсто. Текући биланс плаћања сведен је на 4-5 одсто БДП-а И у целости је покривен приливом СДИ. Незапосленост је смањена за више од 10 процентних поена, а значајно је смањен трошак јавног дуга и камата, наводи се у ауторском тексту министра финансија Душана Вујовића.