Читај ми

Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – април 2014. године

У прва четири месеца 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 91,8 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 93,6 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У априлу је дефицит буџета износио 20 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 71,9 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 91,9 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 64,6 млрд динара, а непорески 7,2 млрд динара. У априлу се уплаћују тромесечне обавезе по основу ПДВ тако да највећи део пореских прихода чини ова пореска категорија. По овом основу у априлу је наплаћено 35,5 млрд динара. Приход од акциза износио је 17,1 млрд динара и има растући тренд с обзиром да слабе ефекти формирања залиха акцизних производа из децембра и јануара и да се производња и увоз ових производа враћа у нормалан ток. Преостали порески, као и непорески приходи, наплаћени су у складу са очекивањима.

У априлу су расходи били нижи него у марту највише захваљујући мањим обавезама по основу камата и субвенција. С друге стране већи су расходи за робе и услуге и капитални издаци, а дат је и краткорочни зајам ЈП “Србијагас“ у износу од 3 млрд динара. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања и плате. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 24,5 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 22,8 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 20,6 млрд динара.

На нивоу опште државе у периоду јануар – април забележен је дефицит у износу од 81,4 млрд динара, при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 3,7 млрд динара, код АП Војводина 2 млрд динара, а код РФЗО 6,1 млрд динара. Ови суфицити су привременог карактера, јер је на пример, град Београд тренутно у статусу привременог финансирања, док

је висок суфицит код РФЗО последица динамике исплате плата пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола плате.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза