Читај ми

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину

На основу члана 31. став 1. тачка 1) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09),

Влада усваја ревидирани

М Е М О Р А Н Д У М О БУЏЕТУ И ЕКОНОМСКОЈ И ФИСКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗА 2010. ГОДИНУ,

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2011. И 2012. ГОДИНУ

I. MАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2012. ГОДИНЕ

1. Економска кретања и изгледи у 2009. години

Неповољне тенденције у привреди, формиране у другом делу 2008. године, настављене су у 2009. години. Привредна активност и спољнотрговинска размена у првих девет месеци 2009. године су драстично смањене због великог смањења домаће и извозне тражње, пада кредитне активности и смањења ликвидности предузећа услед глобалне економске кризе. Предузетим мерама економске и монетарне политике спречен је колапс финансијског и реалног сектора и ублажене су последице глобалне финансијске кризе на привреду Србије. Рецесионе тенденције су заустављене, с тим што је неизвестан почетак опоравка привреде Србије и његово трајање.

Преузмите цео документ:

Ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину

Сличне теме

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 5. јул 2007. године

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 18. октобар 2007. године

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, децембар 2008. године