Читај ми

Представљена Публикација „Преглед конкурентности Југоисточне Европе 2018“

Публикација „Преглед конкурентности Југоисточне Европе 2018“ (ПКЈИЕ), коју објављује Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), представљена је данас и у Београду, након што је презентована у априлу, у седишту ОЕЦД, у Паризу. Ова публикација оцењује праксе у развоју јавних политика земаља у региону, у односу на добре светске праксе, а циљ је да се унапреди конкурентност. Публикација пружа свеобухватан приказ економског управљања, регулативе и инвестиција у шест земаља Југоисточне Европе, међу којима је и Србија. Њен значај је у томе што Србији пружа важне смернице далјег развоја у свих 17 области јавних политика, са јасном представом постизања нивоа конкурентности, који је једнак оном које имају државе чланице ЕУ и ОЕЦД-а.

У уводном обраћању на представљању Публикације, државни секретар у Министарству финансија, Славица Савичић, истакла је да је учешће у процесу њене израде допринело додатном јачању координационих и институционалних капацитета, не само Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) као координатора, већ и ресорних министарстава и других институција које су учествовале у припреми. Консултације са цивилним и академским друштвом, као и пословним сектором интензивиране су током израде публикације, а бројне драгоцене сугестије допринеле су квалитету документа, као и транспарентности самог процеса.

„Због свог компаративног и регионалног концепта, ова публикација представља уједно и снажан механизам за подстицање сарадње са нашим партнерима у региону у циљу повећања конкурентности и животног стандарда грађана. У том смислу, врло је важна стратешка препорука из публикације која идентификује два кључна приоритета за наш регион: унапређење људског капитала и пословног окружења, како би се привукле инвестиције и подстакла трговина“, рекла је Славица Савичић.

Према њеним речима, колико су ови поменути приоритети важни, показује и чињеница да се са Европском унијом, у оквиру приступних преговора, води континуирани дијалог о јачању административних капацитета државне управе и унапређује процес консултација у креирању јавних политика. „Имајући у виду и различите облике постојеће регионалне сарадње, укључујући економску област, ова публикација допринеће даљем регионалном повезивању, препознавању заједничких приоритета и координираном наступу“, истакла је државна секретарка.

Она је објаснила да су многе лекције, научене из претходних циклуса припреме публикације, коришћене и у припреми Програма економских реформи Републике Србије (ЕРП) за период 2018-2020, као што ће бити и за припрему ЕРП за период 2019-2021., чији је циљ унапређење конкурентности, привредног раста и запошљавања и који представља значајну смерницу за управљање економском политиком и структурним реформама у Србији. 

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза