Читај ми

Позитивни ефекти увођења ПДВ-а

Министар финансија Млађан Динкић је, говорећи о ефектима увођења пореза на додату вредност (ПДВ), рекао да је у последња три месеца смањена сива економија, док су буџетски приходи значајно увећани, и да ће, за око 50 процената, бити већи у односу на приходе који су остваривани по основу пореза на промет.

Динкић је нагласио да су приходи у буџету дупло већи захваљујући уплатама тзв.«малих пореских обвезника», који са скоро 50 посто учествују у укупним приходима од пореза на додату вредност.

Министар финансија је рекао да је увођење ПДВ-а позитвно утицало и на стање у буџетима локалних самоуправа. Он је истакао да су локалне самоуправе оствариле суфицит од око 4 милијарде динара, захваљујући коме је и Србија у укупном буџетском систему, у првом кварталу, остварила суфицит, од милијарду и 400 милиона динара.

Министар Динкић је рекао да су сви градови остварили суфицит, а да је највећи имао град Београд. «Београд је, у првом кварталу, имао приходе за око 15% веће у односу на исти период прошле године и остварио приходе од 9,2 милијарде динара, док су расходи износили свега 6,1 милијарду динара, што значи да је суфицит 3,1 милијарду динара», објаснио је Динкић.

Динкић је додао да је град Нови Сад остварио суфицит од милијарду и 140 милиона динара, док је Ниш имао благи суфицит од око 124 милиона динара, а Крагујевац од 96 милиона динара.

«Локалне самоуправе имају простора да смање локалне комуналне таксе, као и закупнине и накнаде за коришћење грађевинског земљишта» закључио је Динкић.

Он је објаснио да су приходи локалних самоуправа, по основу пореза на имовину, повећани у првом кватралу за

47%, у односу на исти период прошле године.

«То су приходи од новопријављених обвезника, који су искористили аболицију коју је Министарство финансија дало и пријавили се до 31. јануара, док пријаве за наплату пореза на имовину, за ову годину, тек треба да стигну, што значи да ће се буџети локалних самоуправа и даље добро пунити», нагласио је Динкић.

Министар финансија је, наглашавајући да ће приходи од ПДВ-а бити значајно већи од оних који су били планирани буџетом, као и то да ће расходи премашити планирану цифру, рекао да је одлучено да неке стопе ПДВ-а буду смањене, а да ће у јуну Скупштини бити предложене измене закона о ПДВ-у.

Што се смањења стопе тиче, Динкић је нагласио да ће се она смањити са 18% на 8% за смрзнуто воће, поврће, месо и рибу, мед, смрзнута пецива, коре, пшеницу, кукуруз и друге житарице. Такође, за апарате за дијализу, све лекове укључујући ветеринарске, сточну храну, живу стоку, као и за услуге које се наплаћују путем улазница ( концерти, спортске утакмице, биоскопске представе и др.)

Динкић је, такође, рекао да је планирано и ослобађање од ПДВ обавезе, при увозу хуманитарне помоћи и добара која су предмет уговора о донацији, као и при увозу ортопедских помагала за инвалиде која се не производе у земљи.

Он је додао да се уводи право на повраћај пореза на додату вредност традиционалним верским организацијама за набављена добра и услуге које су непосредно повезане са њиховом делатношћу.

Такође, уводи се и надокнађивање плаћеног ПДВ-а од почетка примене Закона и то: за увезена добра која су предмет хуманитарне помоћи и донација, а за која су лица из члана 25. Закона ( болнице, школе и др.) платила ПДВ при увозу и ПДВ које су платиле традиционалне верске организације при набавци у Републици и при увозу ( за добра и услуге намењене њиховој делатности).

Динкић је нагласио и да ће наредних дана бити одржан састанак са представницима издавачких кућа. Наиме, њима је Министраство финансија оставило могућност да утврде да ли је за њих повољније опорезивање књига по сниженој стопи, како је прописано постојећим решењем, или прелазак на режим пореског ослобођења ( нулта стопа)

без права на одбитак претходног пореза.

Динкић је подсетио и да се увођење фискалних каса показало као кључан потез за значајно смањивање сиве економије.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза