Новим законом више средстава за сиромашније општине

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да ће нови Нацрт закона о финансирању локалних самоуправа омогућити прерасподелу трансфера финансијских средстава од богатијих ка сиромашнијим општинама у Србији, по моделу Савета Европе.

Динкић је на скупу под називом „Дијалог локалне самоуправе и Министарства финансија“, организованом у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, објаснио да је суштина овог нацрта да се у првој години примене, односно од јануара следеће године, прерасподели око 2,1 милијарде динара општинама у Србији.

Према његовим речима, наведеним нацртом закона, који се у скупштинској процедури очекује у јуну, јача се аутономија општина, које ће саме прописивати свој изворни порез на имовину, од законског максимума до нижих стопа тог пореза.

Он је истакао да је важећи систем финансирања локалних самоуправа омогућио двоструко већи раст прихода од 2000. године, при чему је учешће у бруто-друштвеном производу (БДП) повећао са 3,8 одсто на 6,6 одсто у 2004. години.

Ако се пре овог закона усвоји закон о смањењу пореза на плате, званични предлог Министарства финансија биће да се трансфер општинама врши по стопи од 1,7 одсто БДП-а, навео је министар.

Динкић је најавио да ће се од следеће године формирати и локалне пореске управе, и то добровољно и постепено, уз опцију да им централна Пореска управа пружа саветодавне услуге док не оснују своје управе.

Министар финансија је додао да ће у надлежности Пореске управе остати убирање републичких пореза, попут пореза на додату вредност и пореза на плате, што ће повећати ефикасност рада тих управа на оба нивоа.

Он је нагласио да ће се нацртом овог закона прерасподела обављати на начин да ће највише прихода изгубити Нови Сад и Београд, а највише добити 99 општина у Србији, уз напомену да се по овом моделу успешно финансирају општине у Шведској, Норвешкој и Швајцарској.

Према његовој оцени, досадашњи систем финансирања општина у Србији био је недовољно предвидљив јер се није могло знати унапред колико ће која општина добити средстава.

Динкић је на данашњем скупу представио и Национални инвестициони план, који предвиђа да се из приватизационих прихода уложи око милијарду евра у приоритетне јавне инвестиције.

Директор Пореске управе Владимир Илић оценио је данас да ће нацртом закона о финансирању општине у Србији добити већа овлашћења за убирање пореза, што ће им повећати ефикасност и управљање фискалном политиком, при чему ће крајњи резултат бити формирање локалне пореске администрације.

Илић је рекао да ће главни приходи општина бити наплата пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон, пореза на пренос апсолутних права, као и на приход од непокретности, пореза на приход од давања у закуп покретних ствари и разне локалне таксе, док би кључне републичке порезе убирала Пореска управа.

Пореска управа данас нема довољно капацитета да би на ваљан начин администрирала пореске форме које су изворни приход локалних буџета, рекао је он.

Илић је додао да се ретко иде у принудну наплату, те да је наплата на ниском, незадовољавајућем нивоу и указао на то да је циљ пројекта да се побољша наплата ових пореских прихода.