Нови Закон о јавним набавкама донеће уштеде у буџету

На конференцији за новинаре државни секретар Министарства финансија Слободан Илић рекао је да ће нови Закон о јавним набавкама омогућити значајну уштеду у буџету, допринети јачању конкуренције и приватног сектора, као и стварању додатних антикоруптивних механизама. „Доношењем овог закона, чији је предлог Влада Србије већ упутила Скупшини на усвајање по хитном поступку, земља ће бити у могућности да испуни још један од услова на путу придруживања Европској унији“, изјавио је Слободан Илић.

Државни секретар Илић је истакао да је нацртом измењено више од две трећине постојећег Закона о јавним набавкама. Како је државни секретар Слободан Илић прецизирао, нови закон ће донети промене формалне природе, али и смањење трошкова и процеса администрирања, унапређење поступака јавне набавке и њене ефикасности као и бољу контролу, надзор и заштиту права понуђача.

На конференцији за новинаре државни секретар Министарства финансија Слободан Илић рекао је да ће нови Закон о јавним набавкама омогућити значајну уштеду у буџету, допринети јачању конкуренције и приватног сектора, као и стварању додатних антикоруптивних механизама. „Доношењем овог закона, чији је предлог Влада Србије већ упутила Скупшини на усвајање по хитном поступку, земља ће бити у могућности да испуни још један од услова на путу придруживања Европској унији“, изјавио је Слободан Илић.

Државни секретар Илић је истакао да је нацртом измењено више од две трећине постојећег Закона о јавним набавкама. Како је државни секретар Слободан Илић прецизирао, нови закон ће донети промене формалне природе, али и смањење трошкова и процеса администрирања, унапређење поступака јавне набавке и њене ефикасности као и бољу контролу, надзор и заштиту права понуђача.

Новим законом електронско оглашавање добило је примат над оглашавањем у новинама, па ће наручиоци морати да огласе објављују на порталу Управе јавних набавки и у Службеном гласнику. Укида се и обавеза наручилаца да за спровођење преговарачког поступка прибавља мишљење Управе за јавне набавке, а неће имати ни обавезу да траже њену сагласност за спровођење рестриктивног поступка.

“Предвиђено је да понуђачи у току тендерског поступка достављају фотокопије докумената, а само ће победник бити дужан да на крају достави оригинале”, рекао је Илић. “Сужава се поље за примену преговарачког поступка без објаве јавног позива и биће могућ само у изузетним приликама”, додао је државни секретар.

Закон ће омогућити да реализација јавне набавке буде бржа и успешнија, јер ће наручилац моћи да донесе одлуку о избору понуђача ако добије најмање једну исправну и одговарајућу понуду, уместо досадашње две.

Државни секретар Слободан Илић је нагласио да ће наручилац моћи да одбије понуду уколико поседује доказе да понуђач по ранијим уговорима није испуњавао своје обавезе. Предвиђено је да отварање понуда у свим поступцима буде јавно, док је систем контроле поступака са погађањем унапређен и усклађен са међународним стандардима.

Закон предвиђа да се извештај о додељеним уговорима уместо једном годишње, Управи за јавне набавке доставља квартално, као и да преференцијална заштита за домаће понуђаче остане 20 одсто.

Комисија за заштиту права понуђача биће независна институција чији избор ће вршити Скупштина Србије, а повећавају се и професионални критеријуми за чланство у тој комисији.

Систематизација у новом закону ће омогућити смањење грешака у његовој примени, побољшане су дефиниције основних појмова, а предвиђено је да Министарство финансија донесе јединствен пословник који ће регулисати јавне набавке малих вредности.

Законом ће бити усаглашене одредбе о техничким спецификацијама и стандардима са важећим прописима, а предвиђено је и постојање службеника за јавне набавке.

Државни секретар Илић је истакао да ће благовремено бити донета и сва пратећа законска регулатива на којој се већ ради. У Србији постоји око 12.000 наручилаца и око 80.000 понуђача који годишње закључе 250.000 уговора о јавним набавкама у вредности око 2,4 милијарде евра.

Погледајте предлог Закона о јавним набавкама (pdf)