Нацрт закона о рачуноводству

Извештај о спроведеној јавној расправи
Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм јавне расправе
Нацрт закона о рачуноводству
Образложење
Образац за коментаре

Сличне теме

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о ревизији

Нацрт закона о контроли државне помоћи