Крстић: “Дубоке економске реформе спровести одмах“

Министар финансија Лазар Крстић на отвореној седници Владе Србије представио је мере које треба да донесу уштеде државном буџету, обезбеде фискалну стабилности и привредни раст.

Шест мера владе за економски опоравак земље су:

– смањење зарада у јавном сектору за 20 одсто на примања већа од 60.000 динара, односно 25 одсто на плате изнад 100.000 динара,
– повећање ПДВ-а за неегзистенцијалне производе са осам на десет одсто,
– реструктурирање јавних предузећа и смањење субвенција,

– уштеде у домену роба и услуга,

– узимање јефтинијих кредита и
– побољшање пословног амбијента

Од структурних реформи, Крстић је најавио реформу система социјалне заштите, државне управе, наставак реформе пензионог система, реформу пореског система и система здравства, школства и науке.

Министар је изјавио да ће од 2014. године зараде у јавном сектору које су веће од 60.000 динара бити смањене за 20 одсто, а које су веће од 100.000 динара за 25 одсто. Он рекао да је то није иделана мера, али да је праведна када се сусретнете са алтернативом да све плате у јавном сектору буду смањене.

“ То значи да ће они који примају 60.000 или мање и даље примати исто толико, ко прима 70.000 примаће 68.000, кио прима 90.000 примаће 84.000, а ко прима 130.000 примаће 114.500″, рекао је Крстић и додао да је та мера неопходна док се не регформише државна администрација. Према његовим речима, очекује се уштеда од 100 до 150 милиона евра (0,3 одсто БДП), што зависи од процена броја запослених у јавној управи.

Као једну од мера за консолидовање српске привреде Крстић је навео смањење субвенција јавним предузећима уз најаву завршетка приватизације 179 предузећа и реструктуриање којим би се, како је рекао, уштедело 300 милиона евра до 2017. године.

„То је највећа уштеда у нашем буџету и чини око један одсто БДП“, рекао је Крстић на седници владе.

Крстић је најавио за 2014. завршетак приватизације 179 предузећа и реструктурирање великих јавних и комуналних предузећа од којих су, навео је, неки од њих и данас носиоци српске привреде.

“Радићемо на значајном побољшању пословног амбијента, за шта је потребно променити законску регулативу, пре свега Закон о раду, али и поједноставити процедуру за добијање грађевинских дозвола, док ће држава морати да промени и модел инфраструктурних инвестиција”, нагласио је министар.

Једна од мера које ће спровести Влада јесте и повећање ниже стопе пореза на додату вредност са 8 на 10 одсто, што ће повећати буџет за 200 милиона евра.

Као мере борбе против сиве економије, министар је навео да ће биит уведени јединствени електронски обрасци за порез уместо досадашњих 11 образаца, да ће бити појачана теренска контрола и извршена темељна реорганизација Пореске управе.

“Без обзира на политички тренутак, дубоке економске мере потребно је спровести одмах. У супротном, без обзира на тренутну ликвидност и преко милијарду евра на рачунима, улазак у следећу фискалну годину без реформи, представљао би увод у банкрот до краја следеце године”, упозорио је Крстић.