Фискалне касе омогућују враћање или замену производа

Поводом учесталих негодовања купаца да због фискалних каса нису у могућости да врате или замене неки производ, Пореска управа Републике Србије саопштила је да се сваки евидентрани промет у фискалној каси, као и издат фискални исечак, може исправити.

У саопштењу се истиче да су сервисери дужни да обуче купца фискалних каса како да рукују њима и као да користе могућности које пружа фискална каса.

Свака фискална каса пружа могућност да се по издавању рачуна, у случају да купац врати робу, односно замени за другу, изврши исправка евидентираног промета преко фискалне касе.

Пореска управа наглашава да су трговци дужни да замене рекламирану робу јер им техничке карактеристике фискалних каса то омогућују, и свако одбијање трговаца да то учине сматра се злоупотребом права потрошача. Уколико потрошачи примете сличне неправилности у издавању фискалних рачуна, могу се обратити Пореској управи на телефон 011 39 50 514.