Финансирање локалних самоуправа биће праведније

Решења предвиђена Нацртом закона о финансирању локалне самоуправе праведнија су од постојећих и за локалну самоуправу, али и за привреду, оцењују у Министарству финансија.

Како је Танјугу објашњено у том министарству, будући закон уз предложена решења биће једноставнији и транспарентнији и превазићи ће слабости постојећег система финансирања локалне самоуправе.

Циљ Нацрта је увођење одговорнијег односа наплате прихода општинама и градовима, јер би се тиме, сматрају у министарству, створио фискално одговоран и одржив систем јавних финансија, уз предвидљивост локалних дажбина за обвезнике.

Према предложеним решењима, прерасподеле прихода између републичког и буџета локалних самоуправа је осам милијарди динара у корист Републике.

У ресорном министарству наводе да је то тек 2,7 одсто планираних прихода свих локалних самоуправа за 2015. годину, које су, само примера ради, до сада делиле приходе од пореза на зараде с Републиком у своју користи и то 80:20 одсто.

Из министарства подсећају да је, изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 2011. Република остала без око 40 милијарди динара, а да надлежности нису истовремено пренесене на ниво локалне самоуправе.

Министарство даље истиче да су, у првих десет месеци ове године, локалне самоуправе имале и вишак новца, односно суфицит, за разлику од Републике која је у истом периоду имала дефицит.

„Тих осам милијарди динара приближно је једнак износ суфициту који локалне самоуправе остварују годишње. А у овој и претходној години, више од 90, од укупно 145 локалних самоуправа, имало је суфицит“, наводе у министарству и прецизирају да је у 2014. суфицит износио 3,7 одсто укупних прихода, а у 2015. око 4,1 одсто.

Предложеним решењима предвиђен је транзициони период, како локалне самоуправе, у првим годинама примене, не би изгубиле велики део прихода.

У образложењу Нацрта закона, наведено је и да је укупан ненаменски трансфер који се распоређује свим локалним самоуправама у 2017. и више него дуплиран и износиће 57,5 милијарди.

Такође, како су указали, локалне самоуправе из буџета Републике добијају новац за финансирање послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга, а у 2015. години то је било око 3,6 милијарди динара. Ту је и новац текуће резерве буџета услед смањеног прихода њиховог буџета од 151,2 милиона.

„Предложена решења немају за резултат смањење изворних прихода локалних самоуправа, већ интеграцију истородних дажбина, што ће унапредити пословни амбијент“, речено је у Министарству финансија уз објашњење да се интеграцијом фирмарине у порез на имовину, избегава
непредвидива дажбина за послодаваце у локалним срединама и пооштрава финансијска дисциплина на локалу.

Компензовање изгубљених прихода, како је речено, и то ширењем основице и благом корекцијом стопе пореза на имовину, укупан износ дажбина које привреда плаћа ће остати исти, али ће систем бити стабилнији, што ће на крају допринети још бољем пласману Србије на међународним листама конкурентности.

У министарству су нагласили да решења предвиђају и награде за локалне самоуправе које се труде да евидентирају све објекте на својој територији, односно које повећају порески обухват, као и оних које већи део буџета троше на јавне инвестиције.

Јавна расправа о Нацрту закона о финансирању локалних самоуправама је и даље у току, а док се не заврши, 23. децембра, у министарству кажу да сви предлози и сугестије
добродошли, те да ће их узети у обзир.

Извор Танјуг