Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
12. фебруара 2020.
5
4
1
2
1/

Министарство финансија и Euroclear потписали Меморандум о разумевању

Београд / Брисел – 12. фебруар 2020. – Министарство финансија и Euroclear потписали су Меморандум о разумевању, који ће омогућити да се створе тржишни услови за ефикасније емитовање државних хартија од вредности, деноминованих у динарима.

Намера Републике Србије је да омогући да се њеним обвезницама тргује путем Euroclear платформе, што ће олакшати страним инвеститорима да имају приступ тржишту државних хартија од вредности.

Тиме им се омогућава да домаћем тржишту приступе на сигурнији и стандардизованији начин, што ће резултирати повећањем капитала, већим обимом трговања и нижим стопама приноса на секундарном тржишту.

На овај начин подстиче се даљи развој тржишта капитала, укључујући и могућност за даље повећање кредитног рејтинга и укључивање у различите глобалне индексе обвезница.

Поводом потписивања Меморандума о разумевању министар финансија Синиша Мали је рекао: „Након огромног успеха на међународном тржишту и значајних активности усмерених на даљи развој локалног тржишта капитала у 2019. години, драго нам је што ћемо озваничити нашу сарадњу са Euroclear групом, а што је узбудљив почетак 2020. године. Ово партнерство је важан део наше свеукупне стратегије смањења трошкова задуживања и повећања тражње за државним обвезницама, раста и диверзификације базе инвеститора, побољшања предуслова неопходних за даљи развој тржишта капитал, као и за обезбеђивање инвестиционог рејтинга у што краћем року“.

Судип Чатерџи, шеф глобалног тржишта капитала у тој клириншкој организацији је изјавио: „Изузетно нам је драго што сарађујемо са Министарством финансија Републике Србије. Наш циљ је да подржимо дугорочну стратегију развоја српског тржишта капитала кроз повећање ликвидности, диверзификацију базе инвеститора и јачање тржишта динарских државних обвезница.“