Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2018

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
73 године, бр. 1-6/2018
Београд


САДРЖАЈ


Горан НИКОЛИЋ
РЕЗУЛТАТИ ТРИ ФАЗЕ СРПСКЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
стр. 7-31


Бранимир КАЛАШ, Дејан ЈАКШИЋ, Кристина МИЈИЋ
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ
РАСХОДА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
стр. 32-44


Стефан ВРЖИНА
АЛТЕРНАТИВНИ ПРИСТУПИ МЕРЕЊУ ЕФЕКТИВНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА
НА ДОБИТАК У БАНКАМА
стр. 45-65

Марија НИКОЛИЋ
МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА ЗАДРУГА
стр. 66-88


Славко ВУКША, Бруно ЂУРАН
ИНДИВИДУАЛНИ СТЕЧАЈ
стр. 89-104


ПРИКАЗИ


Снежана Р. СТОЈАНОВИЋ: ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ
МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА: ИЗАЗОВИ И ОГРАНИЧЕЊА
Биљана Витковић
стр. 105-113

Часопис Финансије, број 1-6/2018

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022